Building a strong professionals community that shares ideas, and experiences.

Laten we de helden steunen die hun leven riskeren om hun medeburgers te redden van de pandemie van het coronavirus (Covid-19)

   Aan: alle Ethiopiërs en vrienden van Ethiopië in Nederland en in heel Europa

De Ethiopische gezondheidssector, die zelfs in gewone tijden onder druk staat, staat momenteel onder zware druk om het leven van hun burgers te redden van de coronavirus pandemie.

Het chronische tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, testkits en ontsmettingsmiddelen) is nu een van de meest urgente bedreigingen voor het redden van levens. Zonder onze gezamenlijke steun zou de gezondheidssector in hoog tempo kunnen instorten.

De Ethiopian Professionals Network in Nederland helpt bij het organiseren van fondsenwerving voor de gezondheidswerkers die dagelijks hun leven riskeren om het Ethiopische volk te helpen.

Het is tijd om onze gebeden en bijdragen samen te voegen!

LATEN WE ETHIOPIE NU STEUNEN!!

De Ethiopische ambassadeur van Nederland, H.E. Million Samuel Gebre, staat in direct contact met de Nationale Coördinatiecommissie die is opgericht om het Coronavirus te bestrijden en leidt de inspanningen voor het mobiliseren en coördineren van ondersteuning voor gezondheidswerkers die geconfronteerd worden met de Coronavirus Pandemie in Ethiopië.

Vanwege logistieke uitdagingen is de meest efficiënte manier van ondersteunen het overmaken van geld naar een speciaal account:

Rekeningnummer: NL88 INGB 0008 7177 66

T.n.v. Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia

Voor grote bijdragen in natura of voor vragen kunt u bellen met de ambassade van Ethiopië, Den Haag:

Dhr. Mulugeta: +31626651809
Dr. Bogale: +31645219796

Vermeld bij uw overboeking uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. We zullen uw bijdrage erkennen en te zijner tijd rapporteren over wat met uw genereuze steun is bereikt.

EPN is opgericht om een ​​productief en vertrouwd platform te bieden aan de Ethiopische professionals in Nederland. Het wordt geleid door een bestuur dat strategische richting geeft. EPN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK: 74010166).

https://epnholland.org/

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp

[EN] Support for the Heroes Risking their Lives – the Coronavirus (Covid-19) Pandemic​

To: Ethiopians, Friends of Ethiopia, fellow humans in The Netherlands and across Europe:

The Ethiopian health sector, which is under strain even in ordinary times, is currently under a heavy burden of saving the lives of its citizens from the Coronavirus Pandemic.

The chronic shortage of personal protective equipment (masks, testing kits and sanitizer) is now one of the most urgent threats to the effort of saving lives.

Without our concerted support, it could collapse very fast!

The Ethiopian Professionals Network is helping organize a fundraising for the frontline health workers who are risking their lives and the lives of their family members to help the Ethiopian people.

[NL] Ondersteuning voor de helden die hun leven riskeren – de pandemie van het coronavirus (Covid-19)

Aan: alle Ethiopiërs en vrienden van Ethiopië in Nederland en in heel Europa:

De Ethiopische gezondheidssector, die zelfs in gewone tijden onder druk staat, staat momenteel onder zware druk om het leven van hun burgers te redden van de coronavirus pandemie.

Het chronische tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, testkits en ontsmettingsmiddelen) is nu een van de meest urgente bedreigingen voor het redden van levens. Zonder onze gezamenlijke steun zou de gezondheidssector in hoog tempo kunnen instorten.

De Ethiopian Professionals Network in Nederland helpt bij het organiseren van fondsenwerving voor de gezondheidswerkers die dagelijks hun leven riskeren om het Ethiopische volk te helpen.

Contact Us

info@epnholland.org

Copyright © 2019 Ethiopian Professionals Network, All Rights Reserved