Building a strong professionals community that shares ideas, and experiences.

[EN] Support for the Heroes Risking their Lives – the Coronavirus (Covid-19) Pandemic​

To: Ethiopians, Friends of Ethiopia, fellow humans in The Netherlands and across Europe:

The Ethiopian health sector, which is under strain even in ordinary times, is currently under a heavy burden of saving the lives of its citizens from the Coronavirus Pandemic.

The chronic shortage of personal protective equipment (masks, testing kits and sanitizer) is now one of the most urgent threats to the effort of saving lives.

Without our concerted support, it could collapse very fast!

The Ethiopian Professionals Network is helping organize a fundraising for the frontline health workers who are risking their lives and the lives of their family members to help the Ethiopian people.

Read More »

[NL] Ondersteuning voor de helden die hun leven riskeren – de pandemie van het coronavirus (Covid-19)

Aan: alle Ethiopiërs en vrienden van Ethiopië in Nederland en in heel Europa:

De Ethiopische gezondheidssector, die zelfs in gewone tijden onder druk staat, staat momenteel onder zware druk om het leven van hun burgers te redden van de coronavirus pandemie.

Het chronische tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen (mondmaskers, testkits en ontsmettingsmiddelen) is nu een van de meest urgente bedreigingen voor het redden van levens. Zonder onze gezamenlijke steun zou de gezondheidssector in hoog tempo kunnen instorten.

De Ethiopian Professionals Network in Nederland helpt bij het organiseren van fondsenwerving voor de gezondheidswerkers die dagelijks hun leven riskeren om het Ethiopische volk te helpen.

Read More »

Contact Us

info@epnholland.org

Copyright © 2019 Ethiopian Professionals Network, All Rights Reserved